Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

Νέος ΚΠολΔ: Εισήγησή μου 5/1/2016 ΔΣΑ

Στις 5 Ιανουαρίου 2016 παρουσίασα την πρώτη μου εισήγηση στο Δ.Σ.Α., εκθέτοντας μια επισκόπηση των αλλαγών στον ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015 από 1.1.2016.

Εν μέσω αναταραχών με το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, τα σεμινάρια συνεχίζονται. Η προγραμματισμένη επόμενη εισήγησή μου είναι για την προσεχή Πέμπτη, 14/1/2016, στην οποία θα παρουσιάσω το σκέλος της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Προς διευκόλυνση των συναδέλφων διένειμα κάποιες δικές μου σημειώσεις από την μελέτη που έκανα του τροποποιηθέντος ΚΠολΔ, τις οποίες παραθέτω. Ελπίζω να βοηθήσω, έστω λίγο.
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΓΝΩΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κατάθεση αγωγής
+ 30 ημέρες: Επίδοση αγωγής
+ 30 ημέρες (60 μέρες από κατάθεση): Κατάθεση και επίδοση παρέμβασης, προσεπίκλησης, ανακοίνωσης, ανταγωγής (αναστολή τον Αύγουστο)
+ 30 ημέρες (90 ημέρες από κατάθεση): κατάθεση και επίδοση παρέμβασης μετά από προσεπίκληση/ανακοίνωση (αναστολή τον Αύγουστο)
+10 ημέρες (100 ημέρες από κατάθεση): κατάθεση προτάσεων, αποδεικτικών μέσων, επιδοτηρίων, δικαστικών πληρεξουσίων (αναστολή τον Αύγουστο).
+ 15 ημέρες (115 από κατάθεση): αμοιβαίες αντικρούσεις. Νέοι ισχυρισμοί και αποδεικτικά μέσα μόνο προς αντίκρουση (ΟΧΙ αναστολή τον Αύγουστο).
+ 15 ημέρες (130 ημέρες από την κατάθεση): ορισμός Δικαστή/Σύνθεσης
+ 30 ημέρες (160 ημέρες από την κατάθεση): συζήτησηΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ
Κατάθεση αγωγής
+ 60 ημέρες: Επίδοση αγωγής
+ 30 ημέρες (90 μέρες από κατάθεση): Κατάθεση και επίδοση παρέμβασης, προσεπίκλησης, ανακοίνωσης, ανταγωγής (αναστολή τον Αύγουστο)
+ 30 ημέρες (120 ημέρες από κατάθεση): κατάθεση και επίδοση παρέμβασης μετά από προσεπίκληση/ανακοίνωση (αναστολή τον Αύγουστο)
+10 ημέρες (130 ημέρες από κατάθεση): κατάθεση προτάσεων, αποδεικτικών μέσων, επιδοτηρίων, δικαστικών πληρεξουσίων (αναστολή τον Αύγουστο)
+ 15 ημέρες (145 από κατάθεση): αμοιβαίες αντικρούσεις. Νέοι ισχυρισμοί και αποδεικτικά μέσα μόνο προς αντίκρουση (ΟΧΙ αναστολή τον Αύγουστο).
+ 15 ημέρες (160 ημέρες από την κατάθεση): ορισμός Δικαστή/Σύνθεσης
+ 30 ημέρες (190 ημέρες από την κατάθεση): συζήτηση

Α. Πρακτική χρησιμότητα συζήτησης (κατά το άρθρο 237 §4) επί της τακτικής διαδικασίας:
1.      Προσκόμιση δικαστικού ενσήμου
2.      Δυνατότητα για παραίτηση από δικαίωμα/δικόγραφο, ακόμη και αν δεν είχε συμπεριληφθεί στις προτάσεις: Προσοχή: Στην φάση αυτή μόνον εφ’ όσον συναινεί ο εναγόμενος
3.      Δυνατότητα για περιορισμό/επιτρεπτή μεταβολή αιτήματος της αγωγής κατά το άρθρο 223
4.      Βίαιη διακοπή της δίκης, ακόμη και αν δεν είχε συμπεριληφθεί στις προτάσεις


Β. Πολυμελές Πρωτοδικείο: Τι δικάζει και με ποια διαδικασία:
1.      Αγωγές κατά την τακτική διαδικασία λόγω ποσού (άνω των 250.000,00€).
2.      Ανακοπές 632-633 με διαδικασία 614-591 όταν η διαταγή πληρωμής αφορά ποσό άνω των 250.000,00€: Προτάσεις στην έδρα
3.      Αγωγή από δημοσιεύματα με διαδικασία, όταν αντικείμενο της δίκης άνω των 250.000,00€: Προτάσεις στην έδρα.
4.      Εκουσία Πολυμελούς: Πτωχεύσεις, Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, υιοθεσία.
5.      Εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων με παλιά διαδικασία (μέχρι το Ν. 3994/2011).
6.      Ασφαλιστικά κατά το άρθρο 684 (αν η κύρια υπόθεση είναι ήδη εκκρεμής σε πολυμελές δικαστήριο).
7.      Αντικατάσταση πραγματογνώμονα που είχε οριστεί με απόφαση Πολυμελούς (ανεξαρτήτως διαδικασίας): Διαδικασία 686 επ.ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΠΕΣ-ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
Επιταγή προς πληρωμής
Κατάσχεση
+45 μέρες: Ανακοπή κατ’ άρθρο 933 (βλ. 934 §1α)
+ 60 ημέρες από κατάθεση ανακοπής (105 μέρες από κατάσχεση[1]): προσδιορισμός δικασίμου της ανακοπής

(Σημ.: 8 μέρες προ της δικασίμου: πρόσθετοι λόγοι ανακοπής)
+ 60 ημέρες (165 ημέρες από κατάσχεση, 5,5 μήνες από κατάσχεση[2], 1,5 μήνα προ του πλειστηριασμού[3]): έκδοση απόφασης επί της ανακοπής
- 20 ημέρες από τον πλειστηριασμό: Ανακοπή 954 §4 (διόρθωση τιμής). Έκδοση απόφασης 10 ημέρες προ του πλειστηριασμού
-15 εργάσιμες ημέρες προ του πλειστηριασμού:
Αναστολή του 1000
Καταβολή του ¼ πλέον εξόδων μέχρι τις 10:00 της ημέρας του πλειστηριασμού
-5 ημέρες  από τον πλειστηριασμό: Αναγγελία
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ (7-8 μήνες από κατάσχεση)
+ 30 ημέρες/60 ημέρες[4] από πλειστηριασμό: Ανακοπή 933 (κατά της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, σύμφωνα με 934 §1β΄)


Γ. Σύντομη περιγραφή χαρακτηριστικών ανακοπών εκτέλεσης
Γ.1. Ανακοπή 933: Γενική ανακοπή
-           Για προθεσμία βλ. 934
-           Κλήτευση προ 20 ημερών
-           Πρόσθετοι λόγοι προ 8 ημερών (από την συζήτηση)
-           Δικαίωμα παρέμβασης κάθε δανειστή (937 §1)
-           Προσδιορισμός εντός 60 ημερών από κατάθεση
-           Έκδοση απόφασης εντός 60 ημερών από εκδίκαση
-           Διαδικασία 614 επ.
-           Προσβάλλεται μόνον με έφεση (αν εκτελεστός τίτλος είναι απόφαση ή διαταγή πληρωμής). Με όλα τα ένδικα μέσα (πλην ανακοπής ερημοδικίας) σε περίπτωση των λοιπών εκτελεστών τίτλων
-           Δεν χωρεί κατ’ αρχήν αναστολή (κατάργηση 938)
-           Κατ’ εξαίρεση (βλ. 937) αναστολή μόνο: (α) στο στάδιο της κατ’ έφεση δίκης

Γ.2. Ανακοπή 954 §4: Διόρθωση τιμής
-           Διαδικασία 686 επ.
-           Προθεσμία: 20 ημέρες προ του πλειστηριασμού
-           Έκδοση απόφασης 10 ημέρες προ του πλειστηριασμού. Δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του Δ.Δ.Δ. του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

Γ.3. Ανακοπή 959 §6: Αλλαγή τόπου πλειστηριασμού:
-           Διαδικασία 686 επ.
Γ.4. Ανακοπή 971 §2: Ανακοπή κατά αναγγελίας
-           Διαδικασία και αρμοδιότητα 933 επ. (άρα, 614-591)
-           Προθεσμία: Μέχρι διανομής του πλειστηριάσματος
-           Από τα ένδικα μέσα χωρεί μόνον έφεση.

Γ.5. Ανακοπή 973 §4: Αίτηση να αναλάβει άλλος δανειστής τον πλειστηριασμό λόγω συμπαιγνίας:
-           Προϋποθέτει δύο (2) ματαιώσεις χωρίς σοβαρό λόγο ή στοιχειοθέτηση συμπαιγνίας ή ολιγωρίας
-           Αρμόδιο δικαστήριο: Αυτό του άρθρου 933
-           Διαδικασία: 686 επ.

Γ.6. Αίτηση 972 §5 περί ανάληψης πλειστηριασμού επί περισσοτέρων δανειστών που θέλουν να συνεχίσουν τον πλειστηριασμό
-           Αρμόδιο δικαστήριο: Αυτό του άρθρου 933
-           Διαδικασία: 686 επ
-           Αντικείμενο: να επιλεγεί ο καταλληλότερος να επισπεύσει την εκτέλεση

Γ.7. Ανακοπή 972 §3: Κατά δήλωσης συνέχισης
-           Αρμόδιο δικαστήριο: Αυτό της ανακοπής του άρθρου 933
-           Διαδικασία 686 επ.
-           Προθεσμία: 30 μέρες από ανάρτηση στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του Δ.Δ.Δ. του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
-           Προσδιορισμός εντός 60 ημερών από κατάθεση
-           Πρόσθετοι λόγοι: προ 8 ημερών από συζήτηση
-           Εντός 1 μηνός από συζήτηση η έκδοση της απόφασης

Γ.8. Ανακοπή 979 §2 κατά πίνακα κατάταξης:
-           Δικαστήριο και διαδικασία 933 (δηλ. διαδικασία 614-591)
-           Προσδιορισμός εντός 60 ημερών (120 αν ο δανειστής είναι κάτοικος αλλοδαπής)
-          Χωρεί η άσκηση όλων των ενδίκων μέσων πλην ανακοπής ερημοδικίας.
[1] Σε περίπτωση εξάντλησης των προθεσμιών
[2] Επίσης, σε περίπτωση εξάντλησης των προθεσμιών
[3] Σε περίπτωση ορισμού του πλειστηριασμού στους 7 μήνες από την κατάσχεση
[4] Για κινητά και ακίνητα αντιστοίχως